• Arduino kursunda Değişkenler dersini çalıştı.
    Fatiheem · 5 yıl önce