HTML5

Eleman (Element) ve Etiket (Tag) Kavramı

28 Ocak 2016 Perşembe günü uzaktankurs tarafından hazırlandı.

Elemanlar HTML belgesinin her bir parçasını tanımlayan yapıdır. Mesela, h1 elemanı bir başlık, p elemanı bir paragraf oluşturur.

Her eleman 3 parçadan oluşur. Bunlar; başlangıç etiketi, içerik ve bitiş etiketleridir.

Etiketler küçüktür ve büyüktür işaretleri arasında tanımlanır. Bitiş etiketi, başlangıç etiketi ile aynıdır. Fakat komutun bitişini ifade eden ters bölü(/) işareti ile beraber kullanılır.

Eleman kavramı ile kullanılan elemanın adı ifade edilirken, etiket kavramı ile o elemanın kullanımı ifade edilmektedir. Örneğin, paragraf elemanı olan p'nin, başlangıç etiketi <p>'dir. Bitiş etiketi </p>'dir. 

HTML4 içerisinde eleman isimlerinde küçük, büyük harf önemsizdir. XHTML'de tüm elemanlar küçük harf olmalıdır. HTML5 ile beraber yine önemsizdir. Siz genelde küçük harf kullanmaya dikkat edin.

Bir eleman içerisinde başka elemanlar yer alabilir. Ama bir elemanı bitiş etiketi ile kapatırken önce içteki elemanları sonra dıştaki elemanları kapatmaya özen gösterin.

Örneğin;

<p><b>Koyu Yazı</p></b> - Hatalı
<p><b>Koyu Yazı</b></p> - Doğru


Bazı elemanlarda başlangıç etiketi kullanılıp bitiş etiketi kullanılmayabilir. Örneğin liste elemanı olan li elemanında bitiş etiketi kullanmadan da listeler oluşturabilirsiniz.

XHTML ile eğer kodlama yapıyorsanız bitiş etiketlerini kullanmak yine zorunludur.

 

Örnek

<ul>
    <li>İlk satır bitiş etiketi yok
    <li>İkinci satır, isteğe bağlı olarak bitiş etiketi var.</li>
    <li>Üçüncü satırda da bitiş etiketi yok
</ul>

 

Bazı elemanlarda bitiş etiketi kullanılmamaktadır. Çünkü bu elemanlar metinsel bir içeriğe sahip değillerdir. Örneğin resim eklemek için kullanılan img elemanı ile satırbaşı yapmak için kullanılan br elemanlarında bitiş etiketi kullanılmaz.

Bazı elemanlar bitiş etiketi olmadan da kullanılabilir. Örneğin; "img", "br" elemanları gibi. Bu elemanların bitiş etiketi yerine kapanış işareti olarak ">" veya XHTML için " />" işaretleri kullanılabilir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 28.1.2016 18:27:26

%0 %0 1486 kez gösterildi

1. HTML'e Giriş

2. Başlıklar ve Paragraflar

3. Listeler

4. Temel Biçimlendirme Elemanları ve Özel Karakerler

5. Bağlantılar

6. Resimler

7. Tablolar

8. HTML5 Elemanları
1. Videolar Belge

9. Formlar
4. Butonlar Belge
5. Listeler Belge

10. Site İskeleti Oluşturma