Öğrenme ortamları artık değişti.

Siz de çağı yakalayın...

Hakkımızda

Bizler Ankarada yıllardır eğitim sektöründe hizmet veren öncü bir eğitim kurumuyuz. Kurulduğundan bu yana binlerce öğrenciye birebir eğitimler, grup eğitimleri ve kurumsal eğitimler verdik.

UzaktanKurs Nedir?

UzaktanKurs, yeni nesil bir öğrenme ortamıdır. Düzenli eğitim programları ile hazırlanmış kaliteli içerikleri öğrencilerine sunan bir uzaktan eğitim platformudur.

 • UzaktanKurs ile eğitimlerinizi tamamladıktan sonra Sertifika alabilirsiniz.
 • UzaktanKurs ile Canlı (Senkron) Derslere katılabilirsiniz.
 • UzaktanKurs ile eğitimleri ücretsiz veya çok uygun fiyatlara alabilirsiniz.
 • UzaktanKurs ile aynı eğitimi alan diğer öğrencilerle tanışabilir ve mesajlaşabilirsiniz.
 • UzaktanKurs ile eğitim ile ilgili Testler çözebilir ve kendinizi sınayabilirsiniz.
UzaktanKurs sizlere bir kurs eğitimini en faydalı şekilde sunar. Size düşen sadece derslere zaman ayırmak ve programa uymak...

Hedefimiz

UzaktanKurs ile beraber popüler kursları tüm internet kullanıcılarına açmak, kaliteli eğitim programlarını ve içeriklerini oluşturmayı hedefliyoruz.

UzaktanKurs'un Diğerlerinden Farkı Nedir?

 • Kurslar, piyasada çok talep gören konularda, uzman eğitmenler tarafından, eğitim programı dahilinde verilmektedir.
 • Bazı kurslarda kurs içeriği belirlenen görevlerin gerçekleştirilmesi halinde ilerler. Kurs görevlerinin tamamını gerçekleştiren kursiyer, eğitim sonunda aldığı eğitimin amacına ulaşacaktır.
 • Dersler sadece yazılı makalelerle değil, görsellerle, videolarla ve canlı derslerle işlenmektedir. Ders içerikleri Sunumlarla, Dosyalarla, Testlerle desteklenmektedir. Öğrenci önce öğreneceği dersi okur, sonra izler, sonra kendisi uygular, sonra testlerle pratik eder.
 • Her kursiyer eğitmen tarafından takip edilir. Durumu gözlemlenir.
Yardım sayfasında belirtilen bilgiler dışında veya herhangi bir sorunuz / öneriniz varsa iletişim formu aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz. En kısa sürede size dönüş yapmaya çalışacağız.

Yardım

PDF Yardım     Video Yardım

Aradığınız kelimeye uygun bir soru bulunamadı!

Telif Hakkı

 • Uzaktan Kurs içerisinde yer alan içeriklerin başka bir sitede ya da ortamda kullanılması durumunda yasal yollara başvurulacak ve kullananlar hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
 • UzaktanKurs içerisinde kurslar kişiye özeldir. Başkası ile paylaşılamaz. Farklı IP adreslerinden kullanım yapanlar tespit edildiği takdirde kurs yetkileri öğrenciden alınacaktır. Bu durumda kursiyer hiçbir hak iddia edemez.
 • UzaktanKurs içeriklerini başka sitelerde yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Gizlilik Sözleşmesi

 • Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz UzaktanKurs.com tarafından korunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu kişisel bilgiler sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da hukuksal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece tarafımızdan diğer kişilere verilmeyecektir.
 • Bilgi güvenliğinizi sağlamak ve hukuksak durumlarda sorun yaşamamak için şifrenizi başka kimseler ile paylaşmamanızı öneririz.
 • Uzaktan Kurs içerisinde yer alan diğer web sitelerine ait bağlantılara tıklayarak ziyaret ettiğinizde bu web sitelerinin gizlilik sözleşmelerini gözden geçirmenizi öneririz. Diğer web sitelerin gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.
 • Kursiyerler diğer kursiyerlere ait bilgileri başkaları ile paylaşmayacağını kabul eder. Paylaşan kursiyerler yasal durumlarda kendisi sorumludur. Bu gibi durumlarda Uzaktan Kurs olarak sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.

Kullanıcı Sözleşmesi

1- Taraflar

İşbu Kullanıcı sözleşmesi (bundan böyle 'Sözleşme' olarak anılacaktır), ANKARA BAŞARI EĞİTİM HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Site'ye üye olması amacıyla düzenlenmiş ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında kabul edilmiştir.

Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Tanımlar

Uzaktan Kurs: ANKARA BAŞARI EĞİTİM HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Site/Siteler: www.uzaktankurs.com isimli alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web siteleri.

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Eğitim'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Sisteme Erişim Araçları: Üye'nin Site Hizmetleri'ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. yalnızca üye tarafından bilinen bilgileri,

Üye Hesabı Sayfası: Üye'nin yalnızca Sisteme Erişim Araçları'nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir.

3- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de Uzaktan Kurs tarafından sunulan kursların satışı ve Üyelik ile hizmetlerin sunulması bu kapsamda yapılacak işlerle ilgili hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4- Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetlerden faydalanırken ve Site'deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Üye, Uzaktan Kurs'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üyeler'e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Üyeler'in, Site üzerinden sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler'in sorumluluğundadır. Üyeler'in, Sisteme Giriş Araçları'nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler'in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Uzaktan Kurs'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Üye, Üye Hesabı Sayfası'nda yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfası'nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; Uzaktan Kurs'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme'yi feshetme ve Üye'nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üyeler, Uzaktan Kurs'un yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme'yi veya bu Sözleşme'nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

e) Üye/Alıcı, gerekli üyelik ücretini ödemesi halinde, ilgili web sitesine girmeye ve kursu almaya hak kazanacaktır. Uzaktan Kurs, Üye'nin/Alıcı'nın satın almaya hak kazandığı eğitimin ücretini ödemesinin tamamlanması ile birlikte satın aldığı Eğitime ilişkin içerikleri ve dersleri izlenmesini işbu Sözleşme şartlarında sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Üye/Alıcı, Eğitim bedelinin ücreti tahsil edilirken, verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bankalar ile arasında doğacak anlaşmazlıklardan, Uzaktan Kurs'un sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Her Üye/Alıcı, satın aldığı eğitime Site üzerinden online olarak erişecektir. Üyeler satın aldığı eğitimlere ilişkin içerikleri (ses, video, animasyon, metin vs) ve bunların her türlü yazılım ve yazılım parçalarını herhangi bir şekilde çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, üçüncü kişi/kişiler ile paylaşmayacağını, bu eylemleri ile Uzaktan Kurs ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyeler'in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri eylemler sebebiyle Uzaktan Kurs'un uğrayacağı zararlardan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Üye'nin işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle 3. kişi ve kurumlar tarafından herhangi bir şekilde Uzaktan Kurs'a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep'in Uzaktan Kurs tarafından kendisine ihbar edilebileceği, bahsi geçen dava ve talep sonucu Uzaktan Kurs'un herhangi bir zarara uğraması durumunda zararın Uzaktan Kurs tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Üye'nin/Alıcı'nın işbu sözleşmenin 4.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Uzaktan Kurs işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh etme, satın aldığı kursların izlenmesini engelleme, Üye'liği askıya alma veya iptal edebilme hakkını saklı tutar.

j) Üye'nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. Üye, Site dahilinde bulunan tüm içerikleri, tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

k) Alıcılar, Site'den alınan eğitimin alıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olduğunu, bu tür satışların 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Uzaktan Kurs'un Hak ve Yükümlülükleri

a) İşbu sözleşmenin 4.1.e maddesindeki şartların gerçekleşmesi ile birlikte Uzaktan Kurs Sitede Üye'ler/Alıcılar tarafından satın alınan Eğitiminin Site üzeriden (online olarak) izlenmesini sağlayacaktır.

b) Uzaktan Kurs Alıcı'ların satın aldıkları eğitimi, satın aldıkları tarihten itibaren 3(ay) boyunca izlenmesini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Uzaktan Kurs'un Site'de sunduğu eğitimleri resmi makamlardan ve/veya diğer 3. kişi ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda her zaman değiştirebilme ve üyelerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Uzaktan Kurs, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Bu durumda, Uzaktan Kurs'de, satın alınan ve yayından kaldırılan eğitim ile aynı ve/veya benzer konu ve içeriğe sahip başka bir eğitim yayınlayabilir. Üye, satın aldığı eğitimin yayından kaldırılması halinde; dilerse satın alınan eğitime ilişkin ödediği bedelinin iadesini ve/veya Uzaktan Kurs tarafından satın alınan ve yayından kaldırılan eğitim ile aynı ve/veya benzer konu ve içeriğe sahip başka bir eğitimin yayınlanması halinde, işbu eğitimi ücretsiz olarak almayı talep etme hakkına haizdir.

d) Uzaktan Kurs, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler'in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Uzaktan Kurs tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler'in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Uzaktan Kurs tarafından ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler'e duyurulur.

e) Uzaktan Kurs, Eğitimi satın alan her Üye için, tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye, istediği takdirde, adına kesilmiş faturaların elektronik posta adresine gönderilmesini talep edebilir

5- Diğer Hükümler

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Uzaktan Kurs'un telif haklarına tabi çalışmalar) Uzaktan Kurs'a ait ve/veya Uzaktan Kurs tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Uzaktan Kurs bilgilerini ve Uzaktan Kurs'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Uzaktan Kurs'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Uzaktan Kurs'un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Uzaktan Kurs'un; bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2. Sözleşme Değişiklikleri

Uzaktan Kurs, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Uzaktan Kurs işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Uzaktan Kurs için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Uzaktan Kurs'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Uzaktan Kurs'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Uzaktan Kurs'un makul kontrolü haricinde gelişen ve Uzaktan Kurs'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır
İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5. Uzaktan Kurs Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Uzaktan Kurs'un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Uzaktan Kurs'u yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Yürürlülük

İşbu Sözleşme Üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

İletişim

Bir sorunuz veya öneriniz varsa, website içerisinde karşılaştığınız bir hata ile ilgili bilgi vermek için vs. bize ulaşabilirsiniz.